BEZPEČNOST

 • před každým výstřelem zkontrolujte, zda je šíp v dobrém stavu

 • střílejte vždy jen jedním šípem, nikoliv dvěma najednou

 • terč si postavte před vysoký svah (terénní zlom), důvod: netrefíte-li se do terče, šípy se zastaví o terénní zlom

 • nestřílejte proti zdi, skále, tvrdým materiálům jako je dřevo, sklo, kámen (dojde k zlomení šípů)

 • v interiéru použijte vždy neprůstřelnou lukostřeleckou ochrannou síť

 • nikdy nenechávejte s lukem děti bez dozoru dospělé osoby

 • luk i šípy přechovávejte mimo dosah dětí

 • nikdy nestřílejte šípy do vzduchu, mohou dolétnout do vzdálenosti několika set metrů

 • nikdy nemiřte ve směru osob nebo zvířat

 • vymezte si prostor pro střelbu a ten náležitě označte

 • zamezte vstupu osob ve vzdálenosti 20 m od terče a ve vzdálenosti 200 m za ním

 • prostor střelby musí být prázdný.

 • při nedodržení zásad bezpečnosti může dojít k smrtelnému zranění